Managementinformatie
waarmee u zelf
kunt monitoren
en bijsturen

Vivat

Rationalisatie van beleggingsfondsen

Issues voor project
SNS REAAL staat voor toegankelijke bank- en verzekeringsproducten. Het bedrijf hanteert een no-nonsense aanpak en is duidelijk en eerlijk naar haar klanten. Het motto ‘eenvoud in geldzaken’ moest ook van toepassing worden op de beleggingsproducten. Inmiddels is de verzekeraar VIVAT gesplitst van SNS Bank. VIVAT bestaat uit vijf verzekeringsmerken en één vermogensbeheerder: Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM.
 

Aanpak & verbeteringen
De conclusie van de analyse van ProMinded was dat het assortiment te groot was en er een grote uitdaging lag in het controleren en up-to-date houden van alle fondsgegevens. In samenwerking met de organisatie hebben we een aantal projecten uitgevoerd om het huidige assortiment en aanbod beleggingsfondsen terug te brengen met enkele honderden fondsen. Voor het up-to-date houden van het gerationaliseerde assortiment heeft ProMinded een proces opgesteld om data te verzamelen en op basis daarvan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve analyse uit te voeren. Hiermee is de informatie altijd up-to-date en kan snel ingegrepen worden indien wijzingen binnen het assortiment gewenst of noodzakelijk zijn.
 

Resultaat
Eenvoud in geldzaken is bereikt. Het afstemmen van het fondsassortiment op het beleggingskader heeft geresulteerd in een kleiner assortiment. Dit levert schaalvoordelen en efficiency op. Klanten profiteren van de kans op een beter rendement, meer transparantie en lagere kosten. Door de outsourcing was de informatie up-to-date en de onafhankelijkheid van de periodieke toetsing gewaarborgd.

Lees hier een gesprek met Carla Muters, voormalig bedrijfshoofd productmanagement en marketing Leven bij SNS REAAL, over het project.

Meer cases