Managementinformatie
waarmee u zelf
kunt monitoren
en bijsturen

DAK

Ontwikkelen eigen hypotheekplatform

Issues voor project

DAK is een coöperatie die bestaat uit circa 1.500 samenwerkende financiële intermediairs. Hypotheken vormen de belangrijkste (actieve) dienstverlening. In dit kader constateert DAK dat de ‘execution only’ oplossingen van enkele geldverstrekkers en vergelijkers onder toenemende druk vanuit wet- en regelgeving géén succes lijken te worden. Een alternatieve oplossing, ‘geholpen zelfbediening’, speelt beter in zorgplicht en de behoefte van de consument, én hiermee kan het onafhankelijke intermediair haar positie verder versterken als tegenwicht tegen de directe distributie van geldverstrekkers. De DAK-intermediairs vinden het een goede zaak als DAK hierin faciliteert.

 

Aanpak & verbeteringen

ProMinded heeft met een businesscase het nut aangetoond van het ontwikkelen van een eigen hypotheekplatform voor ‘geholpen zelfbediening’ waarin processen worden geoptimaliseerd voor de consument waaronder het zelf kunnen ophalen van belangrijke brondata zoals UWV, Belastingdienst en pensioengegevens. Binnen negen maanden is het platform op tijd en binnen budget in de markt geïntroduceerd.

 

Resultaat

Het DAK Hypotheekplatform levert het intermediair een margeverbetering op én een structurele verbetering van de service en de commerciële positie naar de consument. De DAK-intermediairs schatten in dat in 2020 circa 30-40% van het advies bestaat uit ‘geholpen zelfbediening’. Voor DAK past het platform in de strategie en is een belangrijke stap gezet naar verdere automatisering van het hypotheekproces.

Meer cases