Zet koers richting een duurzaam & gezonde
organisatie

CACEIS

Strategie implementatie: operational excellence in de processen

Issues voor project
CACEIS (voorheen KAS BANK) is een effectendienstverlener gericht op professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. Enkele gebeurtenissen in het verleden gaven het besef dat de processen integraal aangepakt moesten worden om een betere operationele efficiency te bereiken en om meer 'in control' te zijn. De tijd was rijp om een flinke stap te zetten op het gebied van operational excellence.

Aanpak & verbeteringen
Op basis van de strategie van de bank heeft ProMinded de doelstellingen van het programma bepaald. Tegelijkertijd is vanuit een aantal operationele kwesties verdere focus aangebracht. Deze combinatie van een top-down en bottom-up aanpak resulteerde in een integraal plan. In samenwerking met het management is een programma vorm gegeven met drie thema’s (processen, governance – risk – compliance, en cultuur) en vijftien projecten. Via een strikte rapportagestructuur werd de voortgang iedere twee weken besproken. ProMinded keek mee met de kwaliteit van de opgeleverde projecten zodat het resultaat ook daadwerkelijk toegevoegde waarde had en in de organisatie gewaarborgd kon worden.
 

Resultaat
Alle doelen zijn op tijd en binnen budget gehaald. De front en back office zijn meer 'in control' met een kostenbesparing als mooie bijkomstigheid. Er is een compleet nieuwe commissiestructuur, de kernwaarden worden door alle medewerkers erkend en met Lean Six Sigma kan de organisatie blijvend verbeteren. Het risicobewustzijn is vergroot door de medewerkers eigenaar te maken van de risico’s en verbeterpunten van de processen waarmee zij werken.

Lees hier het uitgebreide gesprek met Jaap Witteveen, 'voormalig' COO bij CACEIS, over dit programma bij CACEIS.

Meer cases