Slagkracht door denken én doen

Operational Excellence in de processen bij KAS BANK


 

In de zomer van 2016 heeft ProMinded naar tevredenheid een omvangrijk programma bij KAS BANK opgeleverd. KAS BANK is een effectendienstverlener gericht op professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. Enkele gebeurtenissen in het verleden leidden tot het besef dat de processen integraal aangepakt moesten worden voor een betere operationele efficiency en om meer in control te zijn. De tijd was rijp om een flinke stap te zetten op het gebied van operational excellence. 

 

Op basis van de strategie van de bank heeft ProMinded de doelstellingen van het programma bepaald. Tegelijkertijd is vanuit een aantal operationele kwesties verdere focus aangebracht. Deze combinatie van een top-down en bottom-up aanpak resulteerde in een integraal plan. In samenwerking met het management is een programma vormgegeven met drie thema’s (processen, governance/risk/compliance en cultuur) en vijftien projecten. Via een strikte rapportagestructuur werd de voortgang elke twee weken besproken. ProMinded keek mee met de kwaliteit van de opgeleverde projecten, zodat het resultaat daadwerkelijk toegevoegde waarde had en in de organisatie geborgd kon worden.

Alle doelen zijn op tijd en binnen budget gehaald. De front en back office zijn meer in control met een kostenbesparing als mooie bijkomstigheid. Er is een compleet nieuwe commissiestructuur, de kernwaarden worden door alle medewerkers herkend en door de invoering van Lean Six Sigma kan de organisatie blijvend verbeteren. Het risicobewustzijn is vergroot door de medewerkers eigenaar te maken van de risico’s en verbeterpunten van de processen waarmee zij werken.

 

ProMinded is trots op de behaalde resultaten. Lees hier een uitgebreid gesprek met Jaap Witteveen, COO bij KAS BANK, over dit programma bij KAS BANK. 

De specialist op dit gebied is: