Slagkracht door denken én doen

Het is nog steeds crisis in de financiële sector


Banken en verzekeraars hebben het moeilijk. Bijna 10 jaar na het begin van de kredietcrisis is de crisis in de financiële sector nog steeds niet voorbij. Wereldwijd snijden financiële instellingen in de werkgelegenheid. In Nederland lijkt het erop alsof niemand zich eraan kan onttrekken. Er verdwijnen duizenden banen bij onder meer Achmea, Rabobank en ING. De crisis wordt deze keer niet veroorzaakt door het onderschatten van het liquiditeits- en kredietrisico maar is het gevolg van de volledige verandering van de businessmodellen.

Resultaat blijvend onder druk

Het is dus een gegeven. De winstgevendheid van de financiële sector staat blijvend onder druk. Structureel dalende opbrengsten worden veroorzaakt door de lage rentestand, automatisering, prijstransparantie en toenemende eisen aan kapitaal. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe als gevolg van de eisen van nieuwe wet- en regelgeving en internationalisering. En, complexiteit betekent hogere kosten. Het perfecte tweesnijdende zwaard: dalende opbrengsten en toenemende complexiteit.

De juiste maatregelen?

De duur van de crisis roept de vraag op of banken en verzekeraars de juiste maatregelen nemen om ‘het huis op orde te houden’. Diep in hun hart zijn het grote administratieve en bureaucratische instellingen. Ze zijn budgetgedreven. Het gevolg is dat kosten over de hele breedte van het bedrijf worden teruggedrongen. Door het toepassen van deze ‘kaasschaaf’ verschraalt de onderneming. Inmiddels kunnen we vaststellen dat voor de directe dienstverlening aan de klant steeds minder mensen beschikbaar zijn terwijl risk, compliance en audit verder groeien. De overhead neemt dus niet af, maar toe.  

Strategische heroriëntatie

Een duurzaam antwoord op de crisis is strategische heroriëntatie en vereenvoudiging van het businessmodel. Het antwoord moet zijn: terugdringen van complexiteit en beëindigen van activiteiten die niets toevoegen aan waarde voor de onderneming en maatschappij.

Het klinkt vanzelfsprekend: duurzame winstgevendheid wordt bepaald door de strategische 'alignment' vermenigvuldigd met het financiële resultaat, en gedeeld door het risico (vrij naar Fred Lachotzki, Beyond Control). Maar, dit is in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Er is lef voor nodig om te kiezen en te veranderen.

ProMinded heeft bewezen resultaat bij het vaststellen van een nieuw businessmodel en ondersteunt u bij de noodzakelijke veranderingen. Meer weten over een duurzaam rendement in de financiële sector? Neem contact op met Henk Molenaar.

De specialist op dit gebied is: Henk Molenaar   henk.molenaar@prominded.nl   06-55381520