Slagkracht door denken én doen

Focus en innovatie noodzakelijk voor succes


Innovatie door focus

Afgelopen periode hebben we een aantal blogs geschreven over focus binnen organisaties. Een gefocuste organisatie is wendbaarder en kan daardoor beter inspelen op de snel veranderende omgeving. In de huidige wereld die onophoudelijk in beweging is, is het hebben van voldoende innovatiekracht noodzakelijk om te kunnen profiteren van deze wendbaarheid. Stimuleer innovatie en geef het de ruimte binnen uw organisatie. 

Focus & innovatie: een contradictie?

Volgens ‘Van Dale’ is innovatie de invoering van een nieuwigheid. Deze nieuwigheden zijn zeker niet alleen weggelegd voor hightechbedrijven en startups. Innovatie is voor iedereen. Van grote tot kleine organisaties in alle sectoren. Van kleine verbeteringen tot baanbrekende initiatieven.
 
Deze innovaties vereisen out of the box denken. Mooie voorbeelden hiervan zijn de woorden van Henry Ford: “If I had asked people what they wanted, they would have said a faster horse.” En Steve Jobs bracht innovatie onder woorden met de uitspraak van ijshockeyer Wayne Gretzky:  “Ik schaats waar de puck naar toe gaat, niet waar hij is”. Hiermee lijken focus en innovatie een contradictie.

Focus als basis voor innovatie

Maar, zoals eerder gesteld creëert focus wendbare organisaties. Organisaties zullen deze wendbaarheid in moeten zetten om innovaties te volgen en snel te omarmen en door te ontwikkelen tot andere innovaties. Alleen de organisaties die deze bewegingen weten te maken, genereren voldoende snelheid om belangrijke veranderingen bij te houden of zelf een relevante beweging in gang te zetten.
 
Deze boodschap is actueel, maar zeker niet nieuw. De Engelse evolutiebioloog Charles Darwin stelde al in de 19de eeuw dat de wereld draait om de ‘survival of the fittest’. Het zijn niet de sterksten of de grootsten die overleven, maar degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan hun omgeving.

Innoveren, hoe doe je dat?

Om te innoveren zijn er vele mogelijkheden. Zo kopen grote bedrijven vaak kleine innovatieve bedrijfjes op. Ook worden innovatiemodellen geïmplementeerd door externe consultants of door intern aangewezen innovatiemedewerkers. Dit zijn methoden die prima kunnen werken maar het is de vraag of dit in de huidige wereld voldoende is. 

Het is algemeen bekend dat van de vele ideeën maar een klein deel tot een echte innovatie leidt. Dit betekent dat er veel ideeën nodig zijn. Start daarom vandaag nog met het ontwikkelen en stimuleren van innovatie op de werkvloer. Medewerkers zelf weten meer dan u denkt. Stimuleer medewerkers innovatief te denken en te zijn. Hiermee verhoogt de organisatie de kans op een baanbrekende innovatie en profiteert direct van kleinere innovaties op de werkvloer.

Sleutel tot succes

Vijf tips om deze verandering succesvol in gang te zetten:
1. Zorg voor een duidelijke toekomstvisie en vertel deze;
2. Zorg voor inspirerend leiderschap dat aanzet tot innovatie;
3. Moedig creativiteit en het genereren van ideeën aan en beloon het;
4. Geef ruimte om fouten te maken;
5. Betrek klanten bij het innovatieproces.

Als u start met bovenstaande tips kan het zomaar zijn dat de volgende Henri Ford of Steve Jobs gewoon in uw eigen organisatie rondloopt.
 

De specialist op dit gebied is: Laurens Leek   laurens.leek@prominded.nl   06-21583054