Slagkracht door denken én doen

Duurzaam beleggen verdient nóg meer aandacht


Duurzaam beleggen blijft de gemoederen bezig houden. Een aantal pensioenfondsen heeft onlangs besloten niet meer in tabak te beleggen. Het datalek bij Facebook heeft veel losgemaakt over privacy en goed bedrijfsbestuur. Desondanks is de opmars van duurzaam beleggen niet zo sterk als je zou hopen. Onlangs werd in het FD aangehaald dat Nederlands grootste belegger APG er maar mondjesmaat in slaagt een duurzaamheidsrapport op te stellen van bedrijven waarin ze belegt. En dit zijn allemaal gemiste kansen, want duurzaam beleggen levert een win-win situatie op. 

Wat verstaan we onder duurzaam beleggen?

Laten we beginnen met de definitie. Bovenstaande voorbeelden laten al zien dat duurzaam beleggen een breed speelveld omvat. Duurzaam beleggen wordt vaak onderverdeeld in ESG: Environmental, Social, Governance dat kan worden vertaald als Omgeving, Sociaal en Bestuur. Bij Environmental kijken we bijvoorbeeld naar CO2 uitstoot, energiegebruik, watergebruik en afvalproductie. Onder Social vallen de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten. Bij Governance kijken we naar het management van een bedrijf en de aandeelhouders. 

Drie manieren om duurzaam te beleggen

We onderscheiden op hoofdlijnen drie manieren om rekening te houden met duurzaamheid: uitsluiten, engagement en impact beleggen. Bedrijven met producten of praktijken die uitgesproken negatief zijn, zoals producenten van clusterbommen of gebruikers van bont, maar ook die het klimaat zwaar belasten met hun productiemethodes, worden uitgesloten voor beleggingen. Engagement vraagt meer aandacht. Daarbij kiest de belegger voor bedrijven die veel ruimte hebben om te verbeteren op het gebied van duurzaamheid én daar ook toe bereid zijn. Met impact beleggen kan de meeste duurzame vooruitgang worden geboekt. Bij impact beleggen wordt meestal geïnvesteerd in projecten waarbij de duurzame doelstellingen even zwaar meewegen als de financiële doelstellingen. 

Zeventien SDG’s van Parijs

In 2015 hebben 193 wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is een agenda vastgesteld met ambities op zeventien “sustainable development goals” (SDG’s) die in 2030 bereikt moeten worden. Hoewel de Verenigde Staten zich uiteindelijk terugtrokken uit het akkoord, is het draagvlak voor de SDG’s groot. De doelstellingen zorgen voor urgentie bij  overheden. Overheden hebben zich gecommitteerd aan de ambities en moeten maatregelen nemen zodat de ambities gehaald worden. 

Het voordeel van de zeventien SDG’s is dat ze gekoppeld zijn aan de problematiek en daardoor herkenbaar en aansprekend zijn. Denk hierbij aan geen armoede, geen honger, onderwijskwaliteit, etc. De SDG formulering zorgt voor actie. Dit is wellicht het beste te illustreren met een voorbeeld. In de ESG-classificatie hebben we het over algemene termen als “milieu” en “watergebruik”. In de SDG’s hebben we het over “geen honger” en “schoon water en sanitaire voorzieningen”. Door de woordkeuze bij de SDG’s willen mensen direct zelf een bijdrage leveren aan de doelen. 

Waarom duurzaam?

De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieus. Hopelijk ziet iedereen in dat het noodzakelijk is om voortgang te boeken. De uitstoot van oude dieselmotoren is nergens goed voor, het plastic dat overal lijkt te liggen en aanspoelt op stranden moet toch iedereen laten beseffen dat we te veel afval creëren. En zou het niet mooi zijn als we met onze kennis over landbouwmethodes mensen in de derde wereld helpen, zodat er minder honger is? Op basis van deze talloze voorbeelden zouden we eigenlijk de omgekeerde vraag moeten stellen: waarom nog langer niet-duurzaam beleggen?

Win-win situatie creëren

De laatste jaren is er gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor duurzaam beleggen. Door duurzaam te beleggen kun je zelf bijdragen aan een betere wereld. Hierdoor kunnen we die wereld beter, mooier en schoner nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Het goede nieuws is dat je met duurzaam beleggen ook een aantrekkelijk financieel rendement kunt behalen. De laatste jaren is steeds meer research gepubliceerd waaruit blijkt dat het rendement van duurzame beleggingen niet minder is dan dat van traditionele beleggingen. Zo ontstaat een win-win situatie: vermogen dat lekker groeit en de wereld profiteert mee.  

De specialist op dit gebied is: Henk Molenaar   henk.molenaar@prominded.nl   06-55381520