Slagkracht door denken én doen

De kunst van keuzes maken in een veranderende onderneming


Tevreden zijn met wat je hebt is moeilijk. Mensen streven altijd meer na. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Meer omzet en winst tegen lagere kosten. In de financiële sector zijn jaarlijks enorme budgetten beschikbaar om de benodigde veranderingen hiervoor te realiseren. Maar het budget is nooit genoeg om alle projecten uit te voeren die we graag willen. Wet- en regelgeving slokt een groot deel op. Hoe zorg je ervoor dat het resterende budget niet wordt toegekend aan de manager die het hardst schreeuwt, maar aan de projecten die de meeste toegevoegde waarde voor de onderneming opleveren?

Strategische heroriëntatie

In een eerdere blog hebben we beschreven dat strategische heroriëntatie een duurzaam antwoord is op de huidige problematiek in de financiële dienstverlening. De winstgevendheid staat onder druk door de lage rentestand, automatisering, prijstransparantie en toenemende eisen aan kapitaal. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe als gevolg van de eisen van nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en internationalisering. 

Dit vertaalt zich één op één door naar de projectkalender: des te meer producten en diensten, des te meer ‘onderhoud’ en dus projecten er noodzakelijk zijn. Het vereenvoudigen van het business model doorbreekt deze cyclus: beëindig activiteiten die niets, of relatief te weinig waarde, toevoegen. Rationalisatie maakt groeien mogelijk door te krimpen. Er is lef voor nodig om deze keuzes te maken, maar het is noodzakelijk om de gewenste focus aan te brengen.

Veranderinitiatieven kwantificeren

Met een duidelijke strategische visie en keuzes is het management in staat om de projecten te selecteren die het beste zijn voor de onderneming in z’n geheel. Maar hoe stel je vast welke projecten het beste zijn? Hiervoor is het nodig om de veranderingen te kwantificeren. Een businesscase maakt inzichtelijk wat de opbrengsten van een project zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Als er geen financiële baten zijn, zoals initiatieven die de risicobeheersing verbeteren, kwantificeer dan de negatieve effecten die worden voorkomen. 

Het is vanzelfsprekend dat projecten met de beste businesscase ook de hoogste prioritering krijgen. Maar, die regel gaat niet altijd op. Een evenwichtige projectkalender komt tot stand door variatie in de strategische thema’s (groei, risicobeheersing, kostenbesparing), doorlooptijd en complexiteit van projecten en door spreiding over de bedrijfsonderdelen te realiseren.

Periodieke evaluatie

‘Stick to the plan’ is het lastigste onderdeel. Er komen altijd nieuwe aantrekkelijke initiatieven voorbij, maar ook veranderende omstandigheden en voortschrijdend inzicht vereisen een periodieke evaluatie. Stel bij voorkeur ieder kwartaal vast of de gemaakte keuzes nog de juiste zijn. Kijk kritisch naar projecten die niet goed lopen, of niet het gewenste resultaat lijken op te leveren. Voer ingrijpende maatregelen door om het tij te keren óf maak de keuze om te stoppen. 

Deze keuze is lastig, maar een noodzakelijk kwaad om erger te voorkomen. Het voordeel hiervan is dat er tijd en nieuwe energie beschikbaar komt voor initiatieven die meer toegevoegde waarde opleveren. Wees consistent en voer deze ‘onderhoudsbeurt’ uitsluitend per kwartaal uit, zodat de prioriteiten niet om de haverklap wijzigen. Vervolgens kan de projectkalender weer een kwartaal vooruit en bent u een stapje dichter bij het realiseren van uw strategie.


 

De specialist op dit gebied is: Linda Leenders   linda.leenders@prominded.nl   06-22270773