Slagkracht door denken én doen

De impact van nieuwe partijen op de hypotheekmarkt


Steeds meer nieuwe geldverstrekkers vinden hun weg naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Onder invloed van de kredietcrisis en de aangescherpte regelgeving zagen we tot 2010 het aantal hypotheekmerken afnemen. Maar sinds een jaar of vijf trekken de woning- en hypotheekmarkt weer fors aan en verschijnen er meer en meer geldverstrekkers die  geïnteresseerd zijn in mooie Nederlandse hypotheken. In sommige risicoklassen zien we maar liefst 40 aanbieders, waaronder relatief veel nieuwe namen. Hoe komt dat?

Goedkoop starten

Nieuwe partijen zoals MUNT, Merius, Venn, Attens, IQWoon en BijBouwe hoeven niet te voldoen aan de bancaire wetgeving en hebben geen last van dure en complexe ‘legacy’. Ze focussen met een kleine organisatie op hun corebusiness en besteden alle operationele zaken en routines uit aan specialisten. Dat maakt ze flexibel en kostenefficiënt.

Eenvoud en toegankelijke kennis 

In Nederland kun je als nieuwe geldverstrekker razendsnel van start gaan. De hypotheekmarkt is via het intermediaire kanaal gemakkelijk toegankelijk. Talloze specialisten hebben de primaire processen geoptimaliseerd en bieden deze (door schaalgrootte) tegen lage kosten aan. Tot slot heeft wet- en regelgeving ervoor gezorgd dat de complexiteit van de producten drastisch is afgenomen.

Toenemende vraag

Zowel het aantal hypotheekleningen als het gemiddelde hypotheekbedrag stegen fors. Volgens het Kadaster kwam het volume van de hypotheekmarkt met € 101 miljard nieuwe productie in 2017 circa 25% hoger uit dan het jaar ervoor. 

Een veranderende markt als resultaat

Verwacht wordt dat de groei van het aantal nieuwe toetreders voorlopig zal aanhouden. Dat betekent dat de winstgevendheid van de branche verder onder druk komt te staan. De lagere rentemarges, relatief dure en inflexibele organisaties en de alsmaar toenemende wet- en regelgeving versterken dit. Veel geldverstrekkers investeren daarom in het verbeteren en vereenvoudigen van de primaire processen. Denk aan proposities waarbij de consument zonder tussenkomst van een hypotheekadviseur een hypotheek kan aanvragen, direct gebruik van broninformatie en meer selfservice. 

Kop in het zand of tijd voor actie?

Om als geldverstrekker, intermediair of serviceorganisatie mee te kunnen in deze nieuwe hypotheekmarkt moet je begrijpen wat er gebeurt en de kansen en risico’s bepalen vanuit de ambitie en gewenste positionering van jouw organisatie. Je kop in het zand steken is ‘killing’. Er zullen nog meer nieuwe partijen komen die de markt onder druk zetten om beter te presteren en in te spelen op de behoeften van de consument. Vanuit dat perspectief zijn nieuwkomers een positieve impuls om te laten zien wat je waard bent en het nog beter te doen. Voor de consument, het intermediair en als branche.
 

De specialist op dit gebied is: Reinier Visser   reinier.visser@prominded.nl   06-51415090