Slagkracht door denken én doen

De financiële sector heeft behoefte aan kennis en visie


Clearinghuis EuroCCP werkt voortdurend aan grote IT-projecten, veelal samen met medewerkers van ProMinded. Peter Bezemer, lid van de raad van toezicht, weet waarin de consultants uit Volendam zich onderscheiden van de grote accountancy- en consultancybedrijven.

Europese regelgeving, internationale schaalvergroting en strengere eisen aan risicomanagement. Dit zijn drie belangrijke trends in de financiële infrastructuur waarin de transacties in de effectensector plaatsvinden. “Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die heel veel van organisaties vergen”, zegt Peter. “Bedrijven moeten voldoen aan een woud van wet- en regelgeving en tegelijkertijd voorsorteren op alles wat er nog gaat komen. Er is in de financiële infrastructurele sector grote behoefte aan kwalitatief goede ondersteuning.”

Visie ontwikkelen

Peter weet uit eigen ervaring dat ProMinded deze ondersteuning kan bieden. Hij denkt ook dat het bedrijf uit Volendam het in zich heeft om zich te kunnen onderscheiden van de grote accountancy- en consultancybedrijven. “De markt heeft behoefte aan verdiepende kennis over EMIR. Ook vraagt men zich af wat de effecten zullen zijn van blockchain en de brexit. ProMinded kan bedrijven helpen omgaan met dit soort grote bewegingen. Wat gaat het betekenen voor een organisatie, waar liggen kansen en risico’s, welke strategie is nodig en hoe ga je hier in de praktijk mee aan de slag? ProMinded heeft veel kennis en kracht in huis. Er werken hooggekwalificeerde, slimme mensen met specialistische kennis die precies begrijpen wat er gebeurt en in staat zijn om hier een visie op te ontwikkelen.” 

Toegevoegde waarde

“Nuchtere, oplossingsgerichte, goed georganiseerde ondernemers die in staat zijn om zich nieuwe kennis snel eigen te maken.” Peter is positief over de kwaliteiten van ProMinded en vindt dat het bedrijf zelf ook best wat minder bescheiden mag zijn. “Laat zien wat je kan, publiceer wat je weet en laat je stem horen in discussies. Daar ligt je toegevoegde waarde”, zegt hij.
De oprichting van CARE IS vermogensbeheer is volgens Peter een mooi voorbeeld van hoe een consultancybedrijf zijn kennis kan kapitaliseren. “ProMinded heeft in 2010 uit het niets deze vermogensbeheerder opgericht. De oprichters zijn mensen die het snappen en dit is een slimme manier om een duurzame basis te creëren voor het beheer van klantgelden. CARE IS beheert inmiddels zo’n 200 miljoen euro voor ruim 600 klanten en heeft verschillende belangrijke prijzen gewonnen met vermogensbeheer. Dat is heel mooi. Ik ben benieuwd of ProMinded in de toekomst met andere succesvolle offshoots komt.”

Over EuroCCP

EuroCCP (European Central Counterparty N.V.) wikkelt 40 procent van de effectentransacties in Europa af en is daarmee een van de grootste Europese clearinghuizen voor aandelen. De huidige organisatie is in 2013 ontstaan na een fusie van EMCF (European Multilateral Clearing Facility) en EuroCCP, gevestigd in Amsterdam.
 

De specialist op dit gebied is: