Slagkracht door denken én doen

100% focus op Private Banking bij StaalbankiersIn 2015 en 2016 heeft ProMinded een groot verandertraject bij Staalbankiers uitgevoerd. Als private bank voor vermogende particulieren had Staalbankiers te maken met toenemende regeldruk en de noodzaak om doorlopend te zoeken naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Door technologische en bijzondere ontwikkelingen van de rentemarkten was een strategische heroriëntatie noodzakelijk. De focus op private banking was al ingezet, maar de producten en diensten pasten niet meer bij deze aangescherpte koers.

 

Samen met het bestuur heeft ProMinded een programma opgesteld voor de enorme bankbrede verandering met een herstructurering van de balans. Doelstelling was om alle activiteiten die niet tot de private banking strategie behoorden te rationaliseren, af te bouwen of over te dragen zodat de risico’s beheersbaar zouden blijven en met een minimaal cliëntverlies.

Binnen een jaar is de kredietadministratie overgedragen aan Stater, de kredietportefeuille- en activiteiten overgeplaatst naar Achmea Bank, is het particuliere betalingsverkeer sterk beperkt en het zakelijke betalingsverkeer beëindigd. Parallel aan dit traject is de organisatie aangepast. Staalbankiers is van vijf naar drie kantoren en van 156 naar 70 medewerkers gegaan. Dankzij deze verbeteringen zijn er belangrijke stappen gezet voor de toekomstbestendigheid van de bank.

ProMinded kijkt met tevredenheid terug op dit traject. Lees hier een uitgebreid interview met Gert Jan Bruijnooge, CFO bij Staal Bankiers, over dit veranderprogramma.

 

De specialist op dit gebied is: Reinier Visser   reinier.visser@prominded.nl   06-51415090